پلمپ دفاتر

کد اقتصادی چیست؟

این کد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرکتها یا اشخاص حقیقی ارائه میگردد. این کد یک شماره 12 رقمی میباشد که به عنوان شماره شناسایی شرکت یا شخص حقیقی در سازمان مالیاتی به کار میرود.به همین دلیل است که در صورت ارائه فاکتورهای رسمی باید این کد بر روی فاکتور درج گردد.

کد اقتصادی چیست؟

این کد توسط سازمان امور مالیاتی کشور به شرکتها یا اشخاص حقیقی ارائه میگردد. این کد یک شماره 12 رقمی میباشد که به عنوان شماره شناسایی شرکت یا شخص حقیقی در سازمان مالیاتی به کار میرود.به همین دلیل است که در صورت ارائه فاکتورهای رسمی باید این کد بر روی فاکتور درج گردد.

دلایل اخذ کد اقتصادی

1-همانطور که در بالا گفته شد دریافت این کد برای ارائه ی فاکتور رسمی الزامی میباشد.

2-در بعضی از مواقع شرکت ها و صاحبان کسب و کار برای آنکه در کارشان پیشرفتی داشته باشند نیاز به صادرات و واردات دارند و برای اینکار هم نیاز به کارت بازرگانی دارند و برای دریافت کارت بازرگانی میبایست کد اقتصادی دریافت کنند.

3-یکی دیگر از دلایل اخذ این کد این است که برای ارائه اظهارنامه مالیاتی،تشکیل پرونده مالیاتی و کد اقتصادی الزامیست.

4-با اخذ این کد میتوانید در مناقصه ها و مزایده ها شرکت کرد.

5-با دریافت این کد میتوانید حساب های ارزی و ریالی افتتاح کرد.

6-بهره مند شدن از خدمات گمرکی

چه کسانی باید برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنند؟

به طور کلی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تولید،توزیع،مونتاژ وخدمات کردند و همچنین کسانی که دارای پروانه کسب و کار دارند،مکلف به دریافت این کد هستند.

چه کسانی ازاخذ کد اقتصادی معاف هستند؟

1-تمامی مساجد و تکایا

2-کسانی که در زمینه ی فیلم سازی،خطاطی،ترجمه کتاب،ویراستاری و نویسندگی و به طور کلی به فعالیت های کلی اشتغال دارند.

3-کسانی که پیمانکار هستند هم از اخذ این کد معاف هستند به شرطی که مبلغ دریافتی آن ها در یک سال کمتر از 5 میلیون تومان باشد.

موارد تخلف کد اقتصادی

1-عدم درج آن بر روی فاکتورهای رسمی

2-جعل،تقلب وهر گونه سوءاستفاده آن

3-استفاده از کد اقتصادی دیگران(درصورت استفاده مطابق تبصره 1 ماده 169 قانون مالیات ها مستقیم،فرد مورد نظر مجرم شناخته شده و باید پاسخگو باشد.)

جریمه تخلف کد اقتصادی

بر اساس ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی،متخلفان مشمول جرایم زیر میشوند:

1-جریمه ایی معادل 2 برابر مبلغ معامله برای بار اول

2-تعطیلی و توقف فعالیت به مدت 3 ماه برای بار دوم

3-حبس تعزیری از 3 ماه تا 6 ماه برای بار سوم

مدارک مورد نیازکد اقتصادی برای شرکتها

1-ارائه ی تمامی مدارک شرکت نظیر اساسنامه و….

2-اصل و کپی تصویر شناسنامه و کارت ملی هیئت مدیره

3-تصویری از سند ملک یا اجاره نامه رسمی

4-تصویر جهت تایید هویتی مالک ملک

5-گواهی صاحبان امضاء

6-گواهی تایید کد پستی و تصویری از قبض تلفن

توجه داشته باشید مدارک گفته شده  بسته به حوزه مالیاتی فرق دارد.

مدارک مورد نیازاخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی

1-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

2-تصویر پروانه کسب

3-سه قطعه عکس پرسنلی دو در سه

4-گواهی پرداخت هزینه صدور کد از یکی شعب بانک ملی

5-درخواست کتبی جهت اخد کد اقتصادی

توجه داشته باشید مدارک گفته شده  بسته به حوزه مالیاتی فرق دارد.

به این نکته دقت کنید شرکت ها میبایست ظرف مدت 60 روز از تاسیس شرکت نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

سایت اداره مالیات کشور : https://www.intamedia.ir/